Professional Scrum Master II™

image

Professional Scrum Master II™

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

O szkoleniu

to zaawansowane szkolenie dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat Scruma. Warsztat skupiony jest na  przygotowaniu do najważniejszych zadań Scrum Mastera – pracy na wielu poziomach organizacji. Scrum Masterzy przećwiczą narzędzia do pracy z Zespołami, Product Ownerami oraz menedżerami oraz nauczą się jak wspólnie tworzyć środowisko pracy sprzyjające zwinności.

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych trenerów, pracujących z produktem i biznesem od ponad 10 lat. Dzięki temu uczestnicy otrzymają nie tylko wiedzę i podstawowe umiejętności, ale również przykłady rzeczywistych rozwiązań i wdrożeń u klientów na trzech kontynentach.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią już rolę Scrum Mastera. Dedykowane dla doświadczonych Scrum Masterów, zaawansowanych praktyków Scruma i osób, które posiadają co najmniej rok praktyki w tej metodzie. PSM II skierowany jest również do agile coachów, managerów,  którzy chcą lepiej zrozumieć pracę Zespołu Scrumowego.

Cele szkolenia

Podstawowymi celami szkolenia Professional Scrum Master II jest przećwiczenie najważniejszych umiejętności Scrum Mastera – coachingu, facylitacji oraz mentoringu. Podczas warsztatu uczestnicy poznają narzędzia SM do pracy na poziomie Zespołu, Product Ownera i organizacji. Podczas dwóch dni szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby w jaki tworzyć środowisko pracy sprzyjające zwinności.

Zakres szkolenia:

Szkolenie Professional Scrum Master II to warsztat, który składa się z dwóch dni intensywnej pracy na prawdziwych problemach. Przebiega on według następującej agendy:

  • efektywność Scrum Mastera,
  • narzędzia do wspierania zespołów,
  • narzędzia do wspierania Product Ownerów,
  • narzędzia do wspierania organizacji,
  • współpraca z menedżerami.

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

  • wybrane metody coachingowe,
  • wybrane metody facylitacyjne,
  • wybrane metody trenerskie.

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

  • stworzyć mierniki zwinności organizacji,
  • efektywnie pracować z menedżerami, aby wspólnie z nimi tworzyć organizację wspierającą zwinność.

Egzamin Professional Scrum Master II

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Scrum Master II (PSM II). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzamin PSM II jest trudniejszy od PSM I i sprawdza zaawansowanie oraz doświadczenie w pracy ze Scrumem. Złożony jest z zamkniętych pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru. Trwa 90 min. Większość uczestników naszych szkoleń nie ma żadnego problemu ze zdaniem tego egzaminu, pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego.

Każdy uczestnik szkolenia ma również możliwość uzyskania jednorazowej zniżki w wysokości 40% na egzamin Professional Scrum Master III (PSM III).

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Certyfikat Professional Scrum Master II

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Scrum Master II (PSM II). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Wszyscy uczestnicy szkolenia Professional Scrum Master II uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie odpowiedniego egzaminu.

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

The training is conducted in Polish. We organize private training for the needs of English-speaking groups –  write to us .

Szukasz otwartych szkoleń? Sprawdź nadchodzące 

Szukasz prywatnych szkoleń? Napisz do nas

Terminy szkoleń:

Gdzie szkolimy?

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE