Professional Agile Leadership™ — Essentials

image

Professional Agile Leadership™ — Essentials

Szkolenie prowadzi jeden z licencjonowanych trenerów:

O szkoleniu

PROFESSIONAL AGILE LEADERSHIP™ (PAL-E) — ESSENTIALS jest dwudniowym warsztatem opartym na potrzebach Twojej organizacji. Zapewnia on solidną podstawę na jakiej opiera się przewodzenie w obliczu zmiany zwinnej. Liderzy i kierownicy są krytycznie niezbędni dla zapewnienia sukcesu swojej organizacji, jednak ta rola wraz ze zmianą zwinną ulega transformacji. Podczas ćwiczeń, wykładów i zadań zespołowych uczestnicy szkolenia PAL-E będą mogli przekonać się, na czym polega wspieranie zwinnych organizacji, aby uzyskać lepsze rezultaty, oraz w jaki sposób kierować zmianą zachowań, kultury i jakości, aby zmiana była trwała.

Stworzenie organizacji zwinnej wymaga zarówno wyższego zarządu, kierowników średniego szczebla jak i liderów pracujących przy zespołach. Zmiany w kierunku zwinności są szerokie i wymagają wsparcia ze wszystkich poziomów organizacyjnych pracujących nad wspólnym celem.

Dla kogo jest to szkolenie?

PAL-E  to szkolenie dla zarządu, menedżerów oraz osób w rolach liderskich odpowiedzialnych za zmianę zwinną i wprowadzanie zwinnego podejścia i technik w organizacji IT.

Cele szkolenia:

Same zespoły mogą przeprowadzić zmianę swojego sposobu pracy, jednak potrzebują kierunku, mierników i zarządzania na wyższych szczeblach, które musi dostarczyć im organizacja. Cele szkolenia PAL-E sprowadzają się zatem do dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest zrozumienie, czym naprawdę jest zwinna organizacja i w jaki sposób zmienić firmę w tym kierunku, aby zmiana ta była mierzalna, skuteczna i elastyczna. Drugim z celów jest przekazanie wiedzy o roli kadry kierowniczej w zwinnej organizacji.

Zakres szkolenia

Aby odnieść sukces w zmieniającym się świecie trzeba zostać organizacją zwinną, wykorzystującą okazje nadarzające się na rynku i wśród klientów. Ten warsztat wyposaży liderów i kierowników aby mogli skuteczniej pomagać swoim organizacjom. Na szkoleniu:

  • zrozumiesz czym jest zwinność i czemu organizacje jej potrzebują aby rozwijać się w zmiennych warunkach biznesowych
  • poznasz narzędzia do zidentyfikowania potencjalnych szans i oddziaływań zwinności z perspektywy wartości biznesowej
  • zobaczysz jak zwinność pomaga przy identyfikowaniu przyczyn niepewności biznesowej, porażek projektów i niezadowolonych klientów
  • zrozumiesz jak pomóc tworzyć się zespołom zwinnym używając empirycznego podejścia do dostarczania produktów
  • porównasz praktyki zwinne z innymi praktykami i podyskutujesz jak zwinność wspiera kulturę innowacyjności i zwiększa zyski
  • zrozumiesz z jakimi wyzwaniami spotykają się zespoły zwinne i jak wspierać je w usuwaniu przeszkód

Egzamin Professional Agile Leadership I

Wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość darmowego podejścia do egzaminu na certyfikat Professional Agile Leadership I (PAL I). Jeśli uczestnik podejmie tę próbę w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia i nie powiedzie mu się, wówczas otrzyma jeszcze jedną darmową szansę.

Egzaminy odbywają się w języku angielskim i przeprowadzane są online na stronach Scrum.org.

Certyfikat Professional Agile Leadership I

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Professional Agile Leadership I (PAL I). Do uzyskania certyfikatu niezbędne jest osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu, co oznacza zdobycie 85% punktów.

Punkty rozwoju personalnego PMI

Uczestnicy szkolenia Professional Agile Leadership™ – Essentials uzyskują 14 punktów rozwoju personalnego (Personal Development Units, PDU). Punkty zdobywa się za sam udział w szkoleniu, a nie za zdanie egzaminu. 

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Na potrzeby grup anglojęzycznych organizujemy szkolenia prywatne – napisz do nas.

The training is conducted in Polish. We organize private training for the needs of English-speaking groups –  write to us .

Szukasz otwartych szkoleń? Sprawdź nadchodzące 

Szukasz prywatnych szkoleń? Napisz do nas

Terminy szkoleń:

Przepraszamy, obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w wybranym przez Ciebie mieście.

Sprawdz kiedy jest najbliższe szkolenie online.

Gdzie szkolimy?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA